Okul Kuralları

Okul Kuralları

Güneş Kız Fen Lisesi Öğrencileri
1. Okulda yapılan etkinliklere ve törenlere katılırlar ve bu etkinlikler sırasında görgü kurallarına ve etkinliğin özel kurallarına uygun davranırlar.
2. Bayrak törenlerinde, kendi sınıfına ayrılan yerde düzgün olarak sıra olurlar, sessiz olarak komut verilmesini beklerler ve İstiklal Marşı’nı yüksek sesle söylerler.
3. Okul eşyasına zarar vermezler ve onları korurlar.
4. Kütüphane, çoklu ortam odası, fen laboratuvarları, bilgisayar odası, spor salonu gibi eğitim ortamlarında bulundukları yerin özel kurallarına uyarlar.
5. Birbirlerine ve öğretmenlerine sevgi ve saygı çerçevesinde hitap ederler.
6. Kantin ve yemekhanede sıraya girerler, kantin ve yemekhane kurallarına uyarlar.
7. Servis kurallarına uyarlar.
8. Okulun belirlenmiş forma kurallarına uyarlar.
9. Kampus içinde ve okul adına katıldığı hiçbir etkinlikte küpe ve takı takmazlar.
10. Okul kampüsünde, sınıflarda, kütüphanede ve tüm etkinlik ortamlarında elektronik cihazlar(cep telefonu vb.) kullanamazlar.
11. Okul içerisinde hiçbir ortamda ve okul dışındaki akademik gezilerde sakız çiğneyemezler.
12. Okul saatleri içinde (öğle arası dahil) okul dışına çıkamazlar, okula yemek getiremezler veya satıcı çağırmazlar.
13. Okula yanıcı, kesici, patlayıcı vb. araç ve gereçler getirmezler veya bunları yanlarında bulundurmazlar.
14. Okul tarafından düzenlenmemiş hiçbir etkinliğin okul yönetiminin izni olmadan okulda reklamını yapmazlar ve biletlerini satmazlar.
15. Okul kampusü içinde, servislerde ve okul gezilerinde tütün ve tütün mamulleri bulunduramaz ve içemezler.
Sınıf İçi Davranış Kuralları
Güneş Kız Fen Lisesi Öğrencileri;
1.Derslere zamanında girerler, kendilerine ayrılan yerlere oturarak öğretmenin gelmesini beklerler.
2. Ders araç ve gereçlerini yanlarında bulundururlar. Sınıfa girdikten sonra ders araç ve gereçlerini dolaplarından almak için sınıfta ayağa kalkmazlar.
3. Ders işlenirken dersi izlerler ve derse katılırlar.
4. Derste söz alarak konuşurlar.
5.Ders sırasında sınıftan dışarı çıkmazlar. Çok zorunlu durumlarda (ani rahatsızlık vb.) sınıftan çıkmak için öğretmenden izin alırlar.
6. Kullandıkları dersliği temiz ve düzenli bırakırlar.
7.Dersliklere su dışında hiçbir yiyecek veya içecek getirmezler.
8.Belirlenmiş sınav kurallarına uyarlar.
Forma Kuralları
Güneş Kız Fen Lisesi öğrencileri;
1.Okul yönetimi tarafından açıklanmış olan kılık - kıyafet yönetmeliğine uygun bir şekilde okul formasını giyerler.
2. Okul gezilerinde de forma kurallarına uyarlar.
3.Beden eğitimi derslerinin veya spor karşılaşmalarının bitiminde spor kıyafetlerini spor salonunda çıkarır, sınıfların bulunduğu bölüme okul kıyafeti ile gelirler.
5. Kılık-kıyafetleri, MEB yönetmeliklerine ve okul forma kurallarına uygun olmayan öğrenciler derse alınmazlar ve velilerinden öğrencinin kılık-kıyafetini düzeltmesine yardımcı olması beklenir. Israrla okul forma kurallarına uymayan öğrenci Disiplin 
Kuruluna sevk edilir.
7. Forma kurallarının dışına çıkmak, ancak öğretmen denetiminde yapılacak etkinliklerde etkinliğin türü nedeniyle öğretmenlerin böyle bir talepte bulunması durumunda mümkündür.
Deneme Sınavı ve Yazılı Sınav Kuralları
Güneş Kız Fen Lisesi Öğrencileri ;
1.Sınav için zamanında hazır olurlar.
2.Sınav gözetmeninin belirlemiş olduğu oturma düzeninde sınava girerler.
3.Sınavda kalem, silgi, cetvel vb. gibi dersin türüne göre değişen araç ve gereçlerini ve bunların yedeklerini bulundururlar. Sınav sırasında diğer öğrencilerden bu araçları istemezler veya ortak kullanamazlar.
4.Sınav sırasında aşağıdaki kurallara uyarlar :
-Sınav başladığı andan itibaren ilk 5 dakika içinde, sınav kağıdında okunamayan bir bölüm varsa, bununla ilgili soru sorabilirler.
-Sorular herhangi bir sorunun nasıl cevaplanacağı veya verilmiş bir cevabın kontrolü şeklinde olmaz.
- Yabancı dille okutulan derslerde; soruların Türkçe anlamını, bir kelimenin veya cümlenin anlamını soru olarak yöneltemezler.
- Öğrenci tarafından sorulan sorulara sadece ders öğretmeni cevap verir. Bir başka öğrenci cevap vermez.
5.Sınav kağıdı üzerinde bulunan sınavla ilgili açıklamaları dikkatle okurlar, bu konuda yapılan sözlü açıklamaları dikkatle dinlerler ve uygularlar.
6.Sınav sırasında her ne sebeple ve her ne konuda olursa olsun konuşmazlar, bir başkasının kağıdına bakmazlar veya kağıtlarını bir başkasının görebileceği konumda tutmazlar. Bu gibi durumlar kopya olarak değerlendirilir ve gerekli yaptırım uygulanır
7.Önceden bildirilen sınav süresinin bitiminde, soru ve yanıt kağıtlarını anında ve istenilen düzende teslim ederler.
8.Sınav kağıdına yanıtların dışında hiçbir şey yazmaz.
9.Raporlu ya da izinli olduğu için sınava giremeyen öğrenciler, telafi sınavı için belirtilen gün saat ve yerde bulunurlar.
Servis Araçları Kuralları
Güneş Kız Fen Lisesi Öğrencileri ;
1.Gecikerek servis aracını bekletemezler .
2.Araç içinde sürücünün dikkatini dağıtacak davranış ve konuşmalar yapamazlar.
3.Araç içinde ayakta durmaz, araç kapılarını açmaz ve pencerelerden dışarı sarkmazlar.
4.Ulaşım sırasında uygunsuz sözler kullanamazlar ve davranışlarında genel görgü kurallarına uyarlar.
5. Ulaşımlarını kayıtlı oldukları servisle yaparlar. Velilerinin veya okul idaresinin bilgisi dışında farklı servis kullanamazlar.
6.Kayıtlı oldukları servis dışında bir servisle ulaşım yapmak isteyen öğrencilerin velileri konuyla ilgili veli dilekçelerini veya telefonla bilgilendirmelerini okul idaresine iletirler. Bu bilgilendirmeyi yapmayan öğrencinin servis değişikliği yapılmaz. Öğle tatiline kadar değişiklik isteği bildirilmeyen öğrencilere servis değiştirmeleri için izin verilmeyecektir.
6,5.Araç sürücüsünün yanındaki koltuklara oturamazlar.
7.Okul servislerinde kurallara uymayan öğrenciler onur kurulunda değerlendirilir.
Gezi Kuralları
Öğrencilerin katıldıkları yurtiçi veya yurtdışı, resmi veya özel, günübirlik veya yatılı,bilimsel, kültürel, sportif amaçlı okul seyahatleri genel olarak gezi adı altında ifade edilmiştir.
Geziye katılan öğrenciler bulundukları yerlerde okulu temsil ederler. Dolayısıyla öğrencilerimiz buralarda da davranış ve görüntü olarak okul kurallarına uygun hareket eder, çevrenin huzurunu bozacak, birbirleri için tehlike yaratabilecek davranışlardan
uzak dururlar.

Geziler, aşağıdaki ilkeler çerçevesinde gerçekleştirilir :
1.Okul müdürü veliye, gidilecek gezi hakkında genel bilgi veren ve gerekli izni isteyen bir yazı gönderir.
2.Velilerimiz izin dilekçesini belirtilen tarihte okul yönetimine ulaştırırlar.
3.Özel durumu olan öğrenciler için veliler, sorumlu öğretmen ya da yöneticiyle yazılı olarak iletişme geçerler.
4. Veli izin dilekçesi ve gerekli tüm formları getirmeyen öğrenci geziye katılamaz. Bu süreyi kütüphanede etüt yaparak geçirir.
Spor Salonunda Uyulması Gereken Kurallar
Güneş Kız Fen Lisesi Öğrencileri;
1.Spor salonuna ve burada kullanılan araç ve gereçlere zarar vermezler.
2.Spor kıyafetsiz ve spor ayakkabısız derslere katılmazlar.
3.Spor salonuna çamurlu ve kirli spor ayakkabı ile girmezler.
4.Spor salonuna yiyecek ve içecek getirmezler.
5. Beden eğitimi dersine kıyafet getirmeyen öğrenciler, öğretmeninin gösterdiği uygun bir yerde beklemek ve öğretmenin verdiği görev yapmak zorundadır. Söz konusu öğrenciler, salonu öğretmenden izin almadan terk edemez, müzik dinleyemezler.
6. Öğle tatilinde ve teneffüslerde spor salonunun sadece izin verilen bölümlerini kullanabilirler.
Fen Laboratuvarlarında Uyulması Gereken Kurallar
Güneş Kız Fen Lisesi Öğrencileri;
1. Laboratuvar bölümündeki araç, gereç ve malzemeye zarar verecek davranışlarda bulunmazlar.
2. Kimyasal malzemelere dokunmaz, onların tadına bakmaz, koklamazlar.
3.Elektrik panolarıyla ilgili herhangi bir işlem yapmazlar.
4. Yanmakta olan ispirto ve gaz ocağını bir yerden alıp başka bir yere taşımazlar, işi bittiğinde ocağı söndürürler, ocağını sadece kibritle yakarlar.
5.Çalışma masasını düzenli ve temiz bırakırlar.
6. Öğretmen onay vermeden deneye başlamazlar.
7. Verilen deney föylerini önceden okurlar.
8. Meydana gelen bir kazayı veya olayı anında öğretmenlerine bildirirler.
9.Laboratuvarlardaki acil yardım araçlarının ve malzemelerinin yerlerini bilirler.
10.Deney araç ve gereçlerini amacı dışında kullanmazlar.
11.Başkasının deneyi ile ilgilenmezler.
12.Gerektiğinde önlük giyerler, koruyucu gözlük takarlar, eldiven takarlar.


- Bize Ulaşın

Bilinçli tercih, kaliteli eğitim, güvenli gelecek için kız fen ve anadolu liselerimiz hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İletişim

Telefon

Adres

Muratpaşa Mh. Cumhuriyet Cd. Kamilağa Sk. Yakutiye Belediyesi Yanı No:2 Yakutiye/ Erzurum

Elektronik Posta

Email

Sosyal Medya

- Bize Yazın

Yenile